ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/03/2019 предъвквам [bg] предъвквам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2019 питомен [bg] питомен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2019 отмъщение [bg] отмъщение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 подигравателен [bg] подигравателен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 капризнича [bg] капризнича ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 мизерствам [bg] мизерствам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 бедствам [bg] бедствам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2018 обездвижвам [bg] обездвижвам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2018 емайллак [bg] емайллак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2018 сребърен [bg] сребърен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2018 разпространен [bg] разпространен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2018 присъщ [bg] присъщ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2018 щипещ [bg] щипещ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2018 наслаждавай се [bg] наслаждавай се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2018 индийско орехче [bg] индийско орехче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 чудесата [bg] чудесата ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 занятията [bg] занятията ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 разговоря [bg] разговоря ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 бележки [bg] бележки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 присъствието [bg] присъствието ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 високи [bg] високи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 давене [bg] давене ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2018 запъване [bg] запъване ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2018 дай [bg] дай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2018 авиомоделизъм [bg] авиомоделизъм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2018 античастица [bg] античастица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2018 адвокатство [bg] адвокатство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2018 автострада [bg] автострада ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2018 ангросист [bg] ангросист ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2018 келеш [bg] келеш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ