ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

i100

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

i100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/11/2018 леснота [bg] леснота ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2018 паша [bg] паша ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2018 урок [bg] урок ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2018 доказан [bg] доказан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2018 демостративен [bg] демостративен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2018 Доказано [bg] Доказано ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2018 демонстративно [bg] демонстративно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2018 тревопасни [bg] тревопасни ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2018 тревопасна [bg] тревопасна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2018 тревопасен [bg] тревопасен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2018 припирам [bg] припирам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2018 натискам [bg] натискам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2018 бримка [bg] бримка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2018 бод [bg] бод ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2018 плетка [bg] плетка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2018 запек [bg] запек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2018 породист [bg] породист ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2018 родословно дърво [bg] родословно дърво ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2018 събуди [bg] събуди ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2018 родословие [bg] родословие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2018 порода [bg] порода ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2018 тръгващ [bg] тръгващ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2018 заминаващ [bg] заминаващ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2018 излизащ [bg] излизащ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 капкомер [bg] капкомер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 Камбаните [bg] Камбаните ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 съединеннте американски щати [bg] съединеннте американски щати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 чекна [bg] чекна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 чекна се [bg] чекна се ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/06/2018 разпокъсан [bg] разпокъсан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ