ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/3 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
An 33ú [ga] An 33ú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
gabh [ga] gabh ਉਚਾਰਨ generalbelly ਵੱਲੋਂ
feicim [ga] feicim ਉਚਾਰਨ Brendan ਵੱਲੋਂ