ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 maman [fr] maman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 levrette [fr] levrette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 chut-euh ! [fr] chut-euh ! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 Si je me lève [fr] Si je me lève ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 si besoin est [fr] si besoin est ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] si j'ose le dire ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 si [fr] si ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 chacun sa merde [fr] chacun sa merde ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 foutre la merde [fr] foutre la merde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 merde [fr] merde ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 sauvages [fr] sauvages ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2011 sixtine [fr] sixtine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ