ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 spilletta [it] spilletta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 fermacravatte [it] fermacravatte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 spillone [it] spillone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 girocollo [it] girocollo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 catenella [it] catenella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 fermacapelli [it] fermacapelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 graffa [it] graffa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 gancetto [it] gancetto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 cavigliera [it] cavigliera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 ornamento [it] ornamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 addobbo [it] addobbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 adornamento [it] adornamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 agghindamento [it] agghindamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 gioie [it] gioie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 preziosi [it] preziosi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 clessidra [it] clessidra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 meridiana [it] meridiana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 cronografo [it] cronografo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 orologio a cipolla [it] orologio a cipolla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 pallacanestro [it] pallacanestro ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/05/2010 pallanuoto [it] pallanuoto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 hockey su prato [it] hockey su prato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 tiro alla fune [it] tiro alla fune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 arrampicata sportiva [it] arrampicata sportiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 pallacorda [it] pallacorda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 pallapugno [it] pallapugno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 biliardo [it] biliardo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 canottaggio [it] canottaggio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/05/2010 ciclismo su pista [it] ciclismo su pista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 ciclismo su strada [it] ciclismo su strada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ