ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Isabella Andreini [it] Isabella Andreini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Guido delle Colonne [it] Guido delle Colonne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Antonio Cammelli [it] Antonio Cammelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Cassiano dal Pozzo [it] Cassiano dal Pozzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Baldassarre Peruzzi [it] Baldassarre Peruzzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Anna Banti [it] Anna Banti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Ugolino di Anagni [it] Ugolino di Anagni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Pinocchiate [it] Pinocchiate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 gazzarra [it] gazzarra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 convenienza [it] convenienza ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/04/2010 Toscanini [it] Toscanini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2010 Domenico Ghirlandaio [it] Domenico Ghirlandaio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/04/2010 Orazio Gentileschi [it] Orazio Gentileschi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2010 Francesco da Urbino [it] Francesco da Urbino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2010 Buti [it] Buti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2010 Francesco Domenico Guerrazzi [it] Francesco Domenico Guerrazzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ