ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flebográfico [pt] flebográfico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flebectopia [pt] flebectopia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flebeurisma [pt] flebeurisma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flébil [pt] flébil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flebina [pt] flebina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flebítico [pt] flebítico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flebocimênico [pt] flebocimênico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flebectasia [pt] flebectasia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flebectomia [pt] flebectomia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2011 flébico [pt] flébico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 fitomonadino [pt] fitomonadino ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2011 Paulo Ferreira [pt] Paulo Ferreira ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 Ricardo Carvalho [pt] Ricardo Carvalho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 Luis Figo [pt] Luis Figo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitonímia [pt] fitonímia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitonose [pt] fitonose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitolitológico [pt] fitolitológico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitônomo [pt] fitônomo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitolitologia [pt] fitolitologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitonômico [pt] fitonômico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitolacáceas [pt] fitolacáceas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitognosia [pt] fitognosia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitolacáceo [pt] fitolacáceo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitognomônico [pt] fitognomônico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitognomônica [pt] fitognomônica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitográfico [pt] fitográfico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitonomia [pt] fitonomia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitoplâncton [pt] fitoplâncton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitoquímico [pt] fitoquímico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2011 fitógrafo [pt] fitógrafo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ