ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2013 scratch [en] scratch ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/03/2013 tuneless [en] tuneless ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2013 square [en] square ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ
30/03/2013 primary school [en] primary school ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/03/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ