ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/12/2009 xiroi [ca] xiroi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2009 puix [ca] puix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2009 salut [ca] salut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ