ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
27/01/2021 Bjørnsrud [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
31/10/2020 نوشی دادگستر [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
31/10/2020 Nooshi Dadgostar [sv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
13/12/2019 Jan Gintberg [da] Jan Gintberg ਉਚਾਰਨ lingodingo ਵੱਲੋਂ
25/03/2019 Andebu [no] Andebu ਉਚਾਰਨ FredrikMH ਵੱਲੋਂ
26/11/2018 Solrunn [no] Solrunn ਉਚਾਰਨ kytrinyx ਵੱਲੋਂ
29/10/2018 optimer [da] optimer ਉਚਾਰਨ Krelle ਵੱਲੋਂ
29/08/2018 Volbeat [da] Volbeat ਉਚਾਰਨ Krelle ਵੱਲੋਂ
15/08/2018 arkiver [da] arkiver ਉਚਾਰਨ Krelle ਵੱਲੋਂ
13/08/2018 Møyfrid [no] Møyfrid ਉਚਾਰਨ FredrikMH ਵੱਲੋਂ
19/07/2018 Bourbon [da] Bourbon ਉਚਾਰਨ lingodingo ਵੱਲੋਂ
18/07/2018 bureaumarked [da] bureaumarked ਉਚਾਰਨ lingodingo ਵੱਲੋਂ
06/11/2012 östkustskt [sv] östkustskt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ