ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 ett träd [sv] ett träd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 en mun [sv] en mun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 ett hål [sv] ett hål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 ett college [sv] ett college ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 ett mord [sv] ett mord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 jobba hemifrån [sv] jobba hemifrån ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 ligger på topp [sv] ligger på topp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 lägger ett bud [sv] lägger ett bud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 Nej, det var bra så tack [sv] Nej, det var bra så tack ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 ring på dörren [sv] ring på dörren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 smaka illa [sv] smaka illa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 säger till [sv] säger till ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 Vilket datum är det idag? [sv] Vilket datum är det idag? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 en miljard [sv] en miljard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ