ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 yppa [sv] yppa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 ynkrygg [sv] ynkrygg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 yrkesområde [sv] yrkesområde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 yrkesofficer [sv] yrkesofficer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 ytterlig [sv] ytterlig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 ytterrock [sv] ytterrock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 Peter Jöback [sv] Peter Jöback ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 Björn Skifs [sv] Björn Skifs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 nätmobbning [sv] nätmobbning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 luftfuktighet [sv] luftfuktighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 särbo [sv] särbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 Margareta Krook [sv] Margareta Krook ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 Boulevardteatern [sv] Boulevardteatern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 Göran Thunström [sv] Göran Thunström ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 Anja Persson [sv] Anja Persson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 Norrlandsoperan [sv] Norrlandsoperan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 försigkommen [sv] försigkommen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 kvalfull [sv] kvalfull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 Folkoperan [sv] Folkoperan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 välsituerad [sv] välsituerad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 lagning [sv] lagning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 fullvuxen [sv] fullvuxen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 högdragen [sv] högdragen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 stelbent [sv] stelbent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 ihålig [sv] ihålig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/10/2012 styv [sv] styv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 svårtillgänglig [sv] svårtillgänglig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 blottad [sv] blottad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 uppstyltad [sv] uppstyltad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/10/2012 medtagen [sv] medtagen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ