ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

juvasul

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

juvasul ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/09/2019 tervüses [vro] tervüses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] võro kiilʼ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] Võro Instituut' ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2017 õkva [vro] õkva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 pudsunudsija [vro] pudsunudsija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 hürrümürrü [vro] hürrümürrü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 mürre [vro] mürre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 tsusk'ma [vro] tsusk'ma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 pütäl' [vro] pütäl' ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 rüäjüväserbähtüs [vro] rüäjüväserbähtüs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 hämmätüs [vro] hämmätüs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 kesev [vro] kesev ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 parhillaq [vro] parhillaq ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 võro kiil [vro] võro kiil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2017 väits' [vro] väits' ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2017 öiegaq [vro] öiegaq ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2017 öildäq [vro] öildäq ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2017 üts'tõist [vro] üts'tõist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2016 mäntli [vro] mäntli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 buur [vro] buur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 kruum [vro] kruum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 neli [vro] neli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 Kiil [vro] Kiil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 süümä [vro] süümä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2016 tulõma [vro] tulõma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2015 abd-raamat [vro] abd-raamat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2015 aavits [vro] aavits ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2015 aabits [vro] aabits ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2015 alumiinium [vro] alumiinium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2015 fosfor [vro] fosfor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ