ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 transcurrido [es] transcurrido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 hallarlas [es] hallarlas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 contrarreloj [es] contrarreloj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 recuperarse [es] recuperarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 catástrofe [es] catástrofe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 aledaños [es] aledaños ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 Verona [es] Verona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 recuperado [es] recuperado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 orgullosamente [es] orgullosamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 pastelerías [es] pastelerías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 ofrecen [es] ofrecen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 clientela [es] clientela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 dedicados [es] dedicados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 compositor [es] compositor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 acaso [es] acaso ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 bombones [es] bombones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 cocinando [es] cocinando ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 gastronómica [es] gastronómica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 paradas [es] paradas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 estilismos [es] estilismos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 arriesgado [es] arriesgado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 acudiendo [es] acudiendo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 anónima [es] anónima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 huyeron [es] huyeron ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 multados [es] multados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 autopistas [es] autopistas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 letales [es] letales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 sumamente [es] sumamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 ebrios [es] ebrios ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 agentes [es] agentes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ