ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/12/2017 apa [sv] apa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 meny [sv] meny ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 vergi [eo] vergi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 ia ajn [eo] ia ajn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 Zaragoso [eo] Zaragoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 platigi bildon [eo] platigi bildon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 televidserio [eo] televidserio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 minio [eo] minio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 fraŭdi [eo] fraŭdi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 selektiva [eo] selektiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 ĝisdatiga [eo] ĝisdatiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 taroko [eo] taroko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 nerespondebla [eo] nerespondebla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 printmemoro [eo] printmemoro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 danĝere [eo] danĝere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 frizonino [eo] frizonino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 abundega [eo] abundega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 domaresto [eo] domaresto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 KD-registrado [eo] KD-registrado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 konspiro [eo] konspiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 Steno [eo] Steno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 kristnaski [eo] kristnaski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 sorbopapero [eo] sorbopapero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 konstipeco [eo] konstipeco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 jarlibroj [eo] jarlibroj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 forestantado [eo] forestantado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 novedzino [eo] novedzino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 apopleksiulo [eo] apopleksiulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 ŝarĝbiciklo [eo] ŝarĝbiciklo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2014 kosa [eo] kosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ