ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 hány [hu] hány ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 Ajtony [hu] Ajtony ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 Aramisz [hu] Aramisz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 Antigon [hu] Antigon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 úszójárműkürt-vészöblítő [hu] úszójárműkürt-vészöblítő ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/05/2009 fiaiéi [hu] fiaiéi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 knédli [hu] knédli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 kinn [hu] kinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 dobos [hu] dobos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/05/2009 paprikás csirke [hu] paprikás csirke ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/05/2009 David Merlini [hu] David Merlini ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/05/2009 Alsóújlak [hu] Alsóújlak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 ámen [hu] ámen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 Ferihegy [hu] Ferihegy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 Zoltán Kocsis [hu] Zoltán Kocsis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2009 Pertis Zsuzsa [hu] Pertis Zsuzsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Jászárokszállás [hu] Jászárokszállás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Nagyhalász [hu] Nagyhalász ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Kozármisleny [hu] Kozármisleny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Orosháza [hu] Orosháza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Nagykőrös [hu] Nagykőrös ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Oroszlány [hu] Oroszlány ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Kadarkút [hu] Kadarkút ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Fonyód [hu] Fonyód ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Jászfényszaru [hu] Jászfényszaru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2008 Sándor Márai [hu] Sándor Márai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 szaka [hu] szaka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Sándor Puhl [hu] Sándor Puhl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Baumgartner Zsolt [hu] Baumgartner Zsolt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 fúrópajzs [hu] fúrópajzs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ