ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
13/05/2009 traverse [en] traverse ਉਚਾਰਨ jilllandon ਵੱਲੋਂ
13/05/2009 stigmata [en] stigmata ਉਚਾਰਨ jrundin ਵੱਲੋਂ
13/05/2009 Sisyphean [en] Sisyphean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 mercantile [en] mercantile ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/05/2009 mineralogy [en] mineralogy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 gala [en] gala ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ