ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
04/01/2018 Проспект Вернадского [ru] Проспект Вернадского ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 поблёскивающие [ru] поблёскивающие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 вёдро [ru] вёдро ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/01/2010 брёвна [ru] брёвна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 лак [ru] лак ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 занемог [ru] занемог ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2010 Фрунзенская [ru] Фрунзенская ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2010 спортивная [ru] спортивная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2010 Воробьёвы горы [ru] Воробьёвы горы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2010 юго-западная [ru] юго-западная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ