ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/02/2020 коротковимірний [uk] коротковимірний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2019 якнайфайніше [uk] якнайфайніше ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2019 здала [uk] здала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2019 з Іспанії [uk] з Іспанії ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Лазурово-синій колір [uk] Лазурово-синій колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Лайм колір [uk] Лайм колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Латунний колір [uk] Латунний колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Лляний колір [uk] Лляний колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Лососевий колір [uk] Лососевий колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Махагоновий колір [uk] Махагоновий колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Морквяний колір [uk] Морквяний колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Палена сієна колір [uk] Палена сієна колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Салатовий, Шартрез колір [uk] Салатовий, Шартрез колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Шартрез колір [uk] Шартрез колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Синій (пігмент) колір [uk] Синій (пігмент) колір ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Нікопольщина [uk] Нікопольщина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 нікопольчанка [uk] нікопольчанка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 нікопольчанин [uk] нікопольчанин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 нікополець [uk] нікополець ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 нікопольський [uk] нікопольський ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 я [uk] я ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Я тебе кохаю [uk] Я тебе кохаю ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 молоко [uk] молоко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Україна [uk] Україна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 мама [uk] мама ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Яловенко [uk] Яловенко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 Яловега [uk] Яловега ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 яловійте [uk] яловійте ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 яловій [uk] яловій ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2019 яловіє [uk] яловіє ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ