ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/01/2012 Johnathon Schaech [en] Johnathon Schaech ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/07/2010 documentation [en] documentation ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 Ashaway [en] Ashaway ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 Walter Battiss [en] Walter Battiss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 Greg O'Halloran [en] Greg O'Halloran ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ