ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Karpacz [pl] Karpacz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Kwiatkowice [pl] Kwiatkowice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Kutno [pl] Kutno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Tarnobrzeg [pl] Tarnobrzeg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Strzekęcino [pl] Strzekęcino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Szklarska Poręba [pl] Szklarska Poręba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Szczyrk [pl] Szczyrk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/06/2008 Szczecinek [pl] Szczecinek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Szczawnica [pl] Szczawnica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Świnoujście [pl] Świnoujście ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Św. Lipka [pl] Św. Lipka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Lądek Zdrój [pl] Lądek Zdrój ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Kadyny [pl] Kadyny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Stare Jabłonki [pl] Stare Jabłonki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Starachowice [pl] Starachowice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Ostrowiec Świętokrzyski [pl] Ostrowiec Świętokrzyski ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/06/2008 Sopot [pl] Sopot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Wiejce [pl] Wiejce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Skwierzyna [pl] Skwierzyna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Trzebieszowice [pl] Trzebieszowice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Skarżysko-Kamienna [pl] Skarżysko-Kamienna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Sieniawa [pl] Sieniawa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Niewodniki [pl] Niewodniki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Rydzyna [pl] Rydzyna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Paszkówka [pl] Paszkówka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Radziejowice [pl] Radziejowice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 witaj [pl] witaj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Kołobrzeg [pl] Kołobrzeg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 reszel [pl] reszel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2008 Jurata [pl] Jurata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ