ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/07/2013 Český les [cs] Český les ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2013 potrat [cs] potrat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 futrál [cs] futrál ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 sissy spacek [en] sissy spacek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 courses [en] courses ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 Udacity [en] Udacity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 kouzlo [cs] kouzlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Jaromil Jireš [cs] Jaromil Jireš ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Žert [cs] Žert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Hoří, má panenko [cs] Hoří, má panenko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Obchod na korze [cs] Obchod na korze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Ostře sledované vlaky [cs] Ostře sledované vlaky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Marketa Lazarová [cs] Marketa Lazarová ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Bring it on. [en] Bring it on. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Blu-ray [en] Blu-ray ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 podivný [cs] podivný ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 překrásný [cs] překrásný ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 lanová dráha [cs] lanová dráha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Prašná brána [cs] Prašná brána ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Pražský orloj [cs] Pražský orloj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 zoologická zahrada [cs] zoologická zahrada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 Žižkov [cs] Žižkov ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 šestinedělí [cs] šestinedělí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 účinná látka [cs] účinná látka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2013 bite me [en] bite me ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2013 Moscovite [en] Moscovite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2013 day-dreaming [en] day-dreaming ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2013 dollhouses [en] dollhouses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2013 bioavailability [en] bioavailability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2013 commercialized [en] commercialized ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ