ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/06/2011 Leasowes [en] Leasowes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 through [en] through ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 can't [en] can't ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 Elizabeth [en] Elizabeth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 caramel [en] caramel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 underground [en] underground ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 further [en] further ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 Toe loop [en] Toe loop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 Gillian Jacobs [en] Gillian Jacobs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 individualisation [en] individualisation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/12/2010 knowledgeably [en] knowledgeably ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ