ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/12/2013 ?מה נשמע [he] ?מה נשמע ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/12/2013 שלוש [he] שלוש ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 Pininfarina [it] Pininfarina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 venderebbe [it] venderebbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 venderemmo [it] venderemmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 vendereste [it] vendereste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 tu pagherai [it] tu pagherai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 venderei [it] venderei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 venderebbero [it] venderebbero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 venderesti [it] venderesti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/08/2012 coibente [it] coibente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2012 piruvato [it] piruvato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ