ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 archeologia [it] archeologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 stagionale [it] stagionale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 antipodi [it] antipodi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 assomiglia [it] assomiglia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 punitivo [it] punitivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 sfilacciare [it] sfilacciare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 personalizzabile [it] personalizzabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] Ludovico Geymonat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 Elvino [it] Elvino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 Monte Bignone [it] Monte Bignone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 Ave Maria [it] Ave Maria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 stizzoso [it] stizzoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 fiori di zucca [it] fiori di zucca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 impaziente [it] impaziente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/09/2010 scandalizzato [it] scandalizzato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 incazzato [it] incazzato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 Cipriani [it] Cipriani ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 sommozzatore [it] sommozzatore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 Angrogna [it] Angrogna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] Anzola dell'Emilia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 omino [it] omino ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/08/2010 inconsapevole [it] inconsapevole ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/08/2010 inconsapevolezza [it] inconsapevolezza ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/08/2010 ronzo [it] ronzo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/08/2010 danzatrice [it] danzatrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2010 idiozia [it] idiozia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2010 coercizione [it] coercizione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2010 ubbidienza [it] ubbidienza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2010 pubblicizzare [it] pubblicizzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2010 secolarizzare [it] secolarizzare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ