ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
19/07/2013 اسماعیل ططری [fa] اسماعیل ططری ਉਚਾਰਨ aryasasani ਵੱਲੋਂ
05/07/2013 Matkahuolto [fi] Matkahuolto ਉਚਾਰਨ rambler ਵੱਲੋਂ
24/06/2013 indissolubly [en] indissolubly ਉਚਾਰਨ Hagel ਵੱਲੋਂ
09/06/2013 IKEA [fi] IKEA ਉਚਾਰਨ Muskotti ਵੱਲੋਂ
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] رخت‌پهن‌کن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 فونداسیون [fa] فونداسیون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 جالباسی [fa] جالباسی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 رگال [fa] رگال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تصعید [fa] تصعید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تصاحب [fa] تصاحب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تمکن [fa] تمکن ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تشهد [fa] تشهد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تجلیل [fa] تجلیل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تفعل [fa] تفعل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تفهم [fa] تفهم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تمکین [fa] تمکین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تقبل [fa] تقبل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 بصره [fa] بصره ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تحکم [fa] تحکم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تباین [fa] تباین ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تجمیع [fa] تجمیع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 شاخ بودن [fa] شاخ بودن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 نخودی [fa] نخودی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] توسعه درون زا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2013 Vapaudenkatu [fi] Vapaudenkatu ਉਚਾਰਨ JoyJoy ਵੱਲੋਂ
06/06/2013 Vaasankatu [fi] Vaasankatu ਉਚਾਰਨ JoyJoy ਵੱਲੋਂ
06/06/2013 Rantaväylä [fi] Rantaväylä ਉਚਾਰਨ JoyJoy ਵੱਲੋਂ