ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/02/2013 آب در هاون کوبیدن [fa] آب در هاون کوبیدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ