ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/07/2019 جیمز جویس [fa] جیمز جویس ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2019 ریسنده [fa] ریسنده ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2019 ریسیدن [fa] ریسیدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2018 اعلام موضع کردن [fa] اعلام موضع کردن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2018 ریگ [fa] ریگ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2018 سوال شخصی [fa] سوال شخصی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2018 رویا دیدن [fa] رویا دیدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2018 ساعت زنگ دار [fa] ساعت زنگ دار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2018 چنته [fa] چنته ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 عید پاک [fa] عید پاک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 دورهٔ نوزایی [fa] دورهٔ نوزایی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 بهیار [fa] بهیار ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 میبرد [fa] میبرد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 ابوالهول [fa] ابوالهول ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 سبیل جویدن [fa] سبیل جویدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 دانشگاه شهید بهشتی [fa] دانشگاه شهید بهشتی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 نه تنها [fa] نه تنها ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2016 هانیه [fa] هانیه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2014 بوداپست [fa] بوداپست ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2014 استخاره [fa] استخاره ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] رزرو اتاق ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] کجا زندگی می کنید؟ ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] انتخابات ِ سراسری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] فرصت طلبی ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] انتخابات ِ ریاست جمهوری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] گروه ِ فشار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 پوسيدن [fa] پوسيدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] نو محافظه کاری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] فرمانروایی کردن بر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 الیگارشی [fa] الیگارشی ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ