ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 بیش از حد [fa] بیش از حد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] گفت‌و‌گو ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] خودآگاهی طبقاتی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] پیش‌فرض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 به‌رغم [fa] به‌رغم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] هم‌پوشانی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] تأمل‌برانگیز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 تأملی [fa] تأملی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] پرهیزیدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 حدود و ثغور [fa] حدود و ثغور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 سوفوکلس [fa] سوفوکلس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 آموزه [fa] آموزه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 بنفسه [fa] بنفسه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 خود‌آگاهی [fa] خود‌آگاهی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 پروتستان [fa] پروتستان ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 پروتستانی [fa] پروتستانی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 فراسو [fa] فراسو ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 واسازی [fa] واسازی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 شیوه خطابی [fa] شیوه خطابی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 استعلایی [fa] استعلایی ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 عورات [fa] عورات ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/05/2013 صندوق عقب [fa] صندوق عقب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2013 برکندن [fa] برکندن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2013 كفش پاك كن [fa] كفش پاك كن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2013 واکس [fa] واکس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2013 فرغون [fa] فرغون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2013 پیش آمدن [fa] پیش آمدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2013 ميز تحرير [fa] ميز تحرير ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2013 نقب [fa] نقب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 130 [fa] 130 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ