ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 اتیوپی [fa] اتیوپی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 گرنادا [fa] گرنادا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 سیرالئون [fa] سیرالئون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 اسلواکی [fa] اسلواکی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 موسس شركت [fa] موسس شركت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 کار آفرين [fa] کار آفرين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 اوراق بهادار [fa] اوراق بهادار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 Shahrooz Behnia [fa] Shahrooz Behnia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 عدد اصلی [fa] عدد اصلی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 تکواژ [fa] تکواژ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 تصریف [fa] تصریف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 حکیمانه [fa] حکیمانه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 کشتار جمعی [fa] کشتار جمعی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 مربيگری [fa] مربيگری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 صدام حسین [fa] صدام حسین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 سوختگیری [fa] سوختگیری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 فرسودگی [fa] فرسودگی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 سنگ یادبود [fa] سنگ یادبود ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2014 چاره آراستن [fa] چاره آراستن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2014 چاره‌بردار [fa] چاره‌بردار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2014 چاره‌پذیر [fa] چاره‌پذیر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2014 قناری اهلی [fa] قناری اهلی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 بهروز وثوقی [fa] بهروز وثوقی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 رضا عطاران [fa] رضا عطاران ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 مسعود کیمیایی [fa] مسعود کیمیایی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 باران کوثری [fa] باران کوثری ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 ترانه علیدوستی [fa] ترانه علیدوستی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 مریلا زارعی [fa] مریلا زارعی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 محمدعلی کشاورز [fa] محمدعلی کشاورز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 ویشکا آسایش [fa] ویشکا آسایش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ