ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

m_asadi

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

m_asadi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] شهریار مندنی‌پور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] محمدعلی جمالزاده ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] ایرج پزشک‌زاد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] هوشنگ گلشیری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2014 تعاون [fa] تعاون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 زعفران سرگل [fa] زعفران سرگل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 مرغ شکاری [fa] مرغ شکاری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 سرراست [fa] سرراست ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 رجزخوانی [fa] رجزخوانی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 غبارروبی [fa] غبارروبی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 منبت کاری [fa] منبت کاری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 کیلومتر مربع [fa] کیلومتر مربع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 حیله و مکر [fa] حیله و مکر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 پاگشا [fa] پاگشا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 پادرمیانی [fa] پادرمیانی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 پالون [fa] پالون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 حیله‌گر [fa] حیله‌گر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 مکرآمیز [fa] مکرآمیز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2014 غیرعمدی [fa] غیرعمدی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2014 زمان بندی [fa] زمان بندی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2014 خورشیدی [fa] خورشیدی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 ياد بگيرم [fa] ياد بگيرم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 تحت تسلط [fa] تحت تسلط ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 مار کبرا [fa] مار کبرا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 بسیارکننده [fa] بسیارکننده ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 بخشایندگی [fa] بخشایندگی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 بخشاینده [fa] بخشاینده ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 اهریمنی [fa] اهریمنی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 نمایشگاه کتاب [fa] نمایشگاه کتاب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 سیاست گذار [fa] سیاست گذار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ