ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] آموزش و پرورش جدید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تحدید [fa] تحدید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] مدرسه راهنمایی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 منويات [fa] منويات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 ملاک [fa] ملاک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 انتصاب [fa] انتصاب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 چغک [fa] چغک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 دستگیره [fa] دستگیره ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 لازم الاتباع [fa] لازم الاتباع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 ستر عورت [fa] ستر عورت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 تضییع [fa] تضییع ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 منوط [fa] منوط ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 آینه عقب [fa] آینه عقب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] چفد هلوچین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] مرخصي استعلاجي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] مرخصی زایمان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 از طرف [fa] از طرف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 روابط عمومی [fa] روابط عمومی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] به بیان دیگر گفتن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] به عبارت ديگه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 بیش از حد [fa] بیش از حد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] گفت‌و‌گو ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] خودآگاهی طبقاتی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] پیش‌فرض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 به‌رغم [fa] به‌رغم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] هم‌پوشانی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] تأمل‌برانگیز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 تأملی [fa] تأملی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] پرهیزیدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ