ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
17/03/2010 второй [ru] второй ਉਚਾਰਨ RePirate ਵੱਲੋਂ
05/03/2010 запомните [ru] запомните ਉਚਾਰਨ ae5s ਵੱਲੋਂ