ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 ماسوا [fa] ماسوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 چه خَبَر [fa] چه خَبَر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 آفَرین [fa] آفَرین ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 جنگ زدہ [fa] جنگ زدہ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 دستیاب [fa] دستیاب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 نظرانداز [fa] نظرانداز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 ملانین [fa] ملانین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 غیر یقینی [fa] غیر یقینی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 حصول مقصد [fa] حصول مقصد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 دانشورانه [fa] دانشورانه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2017 رشید بهبودف [fa] رشید بهبودف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 بد یمن [fa] بد یمن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 خوفناک [fa] خوفناک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 لودگی [fa] لودگی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 مهمیز [fa] مهمیز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] کلاه شرعی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 فتنه [fa] فتنه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 پیکارجوی [fa] پیکارجوی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 جديت [fa] جديت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 اصناف [fa] اصناف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 پلیس ضد شورش [fa] پلیس ضد شورش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 بی کفایت [fa] بی کفایت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 نیروی انتظامی [fa] نیروی انتظامی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 از سرگرفتن [fa] از سرگرفتن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 خلا صه [fa] خلا صه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 ادامه يافتن [fa] ادامه يافتن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 بي ميل [fa] بي ميل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2012 عمده فروش [fa] عمده فروش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2012 خرده فروش [fa] خرده فروش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2012 گاه‌شماری [fa] گاه‌شماری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ