ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/10/2019 siglo XX [es] siglo XX ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2019 Comanches [es] Comanches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 preordinaciones [es] preordinaciones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 inadecuada [es] inadecuada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 ¿Y ahora qué va a pensar la gente de nos [es] ¿Y ahora qué va a pensar la gente de nos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 Ojalá hubiera hecho caso a tus advertenc [es] Ojalá hubiera hecho caso a tus advertenc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 No seas gil. [es] No seas gil. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 Deberías ir a la escuela. [es] Deberías ir a la escuela. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 Tienen que haber fracasado. [es] Tienen que haber fracasado. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 Yo no era infiel. [es] Yo no era infiel. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 el partido político [es] el partido político ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 marañales [es] marañales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 templaduras [es] templaduras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 talladuras [es] talladuras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 agriculturas [es] agriculturas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 tendeduras [es] tendeduras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 atendimientos [es] atendimientos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 hetría [es] hetría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 inceptor [es] inceptor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 afeitadamente [es] afeitadamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 barcelonismo [es] barcelonismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 bicapitalidad [es] bicapitalidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 dirigencial [es] dirigencial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 dictióptero [es] dictióptero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 desprejuiciada [es] desprejuiciada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 desprejuiciado [es] desprejuiciado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 decimotercer [es] decimotercer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fecundante [es] fecundante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fatigable [es] fatigable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fatigabilidad [es] fatigabilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ