ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/2 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
Андрей Звягинцев [ru] Андрей Звягинцев ਉਚਾਰਨ lookyanoff ਵੱਲੋਂ
Erlend Øye [no] Erlend Øye ਉਚਾਰਨ gurobu ਵੱਲੋਂ