ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/09/2017 Ikusi arte [eu] Ikusi arte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2016 Gero arte [eu] Gero arte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/08/2016 Non dago komuna? [eu] Non dago komuna? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 Euskal Herritarrok [eu] Euskal Herritarrok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 abokatu [eu] abokatu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 erasotzaile [eu] erasotzaile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 adulteriogile [eu] adulteriogile ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 almidoi [eu] almidoi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 akziodun [eu] akziodun ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 artisau [eu] artisau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 nekazaritza [eu] nekazaritza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2010 axola [eu] axola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/07/2010 zisku [eu] zisku ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/07/2010 baratxuri [eu] baratxuri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 Erle [eu] Erle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 euskaltegi [eu] euskaltegi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 adeitasun [eu] adeitasun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 arbendol [eu] arbendol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 ozengailu [eu] ozengailu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 amnistia [eu] amnistia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 mundrun [eu] mundrun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 hegatxabal [eu] hegatxabal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/07/2010 zalantzagarritasun [eu] zalantzagarritasun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 zakurkeria [eu] zakurkeria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 maitasun [eu] maitasun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 ingurumen [eu] ingurumen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 atsegintasun [eu] atsegintasun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2010 adiskide [eu] adiskide ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/07/2010 adiskidetasun [eu] adiskidetasun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 Etxeberria [eu] Etxeberria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ