ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 irrumpía [es] irrumpía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 valientemente [es] valientemente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 sorda [es] sorda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 giraba [es] giraba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 cayera [es] cayera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 goznes [es] goznes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 vejaba [es] vejaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 metía [es] metía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 reído [es] reído ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 saliera [es] saliera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 matarlo [es] matarlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 traiga [es] traiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 Los Ángeles [es] Los Ángeles ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 dituzte [eu] dituzte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 jaitsi [eu] jaitsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 bortizki [eu] bortizki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 ematerakoan [eu] ematerakoan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 Jira [eu] Jira ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 kaleari [eu] kaleari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 Oskorri [eu] Oskorri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 ebaki [eu] ebaki ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 olerki [eu] olerki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 galtzadara [eu] galtzadara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 automatikoki [eu] automatikoki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 abeslari [eu] abeslari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 izango [eu] izango ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 horrela [eu] horrela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 zapaldu [eu] zapaldu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 Julene [eu] Julene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 Arantxa Urretabizkaia [eu] Arantxa Urretabizkaia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ