ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 chillida [eu] chillida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 hegoak [eu] hegoak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 neria [eu] neria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 gehiago [eu] gehiago ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 xoria [eu] xoria ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 nik [eu] nik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 nuen [eu] nuen ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 banizkio [eu] banizkio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 @ [eu] @ ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 akuarioa [eu] akuarioa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 Eusko Legebiltzarra [eu] Eusko Legebiltzarra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 Zazpi Kaleak [eu] Zazpi Kaleak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 norberarena [eu] norberarena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 elkargoa [eu] elkargoa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 Osasunbidea [eu] Osasunbidea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 Gariaren [eu] Gariaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 belarra [eu] belarra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 lantzen [eu] lantzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 mundu [eu] mundu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 eta [eu] eta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 etxekotu [eu] etxekotu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 ekialdean [eu] ekialdean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 adjektiboa [eu] adjektiboa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 Garia [eu] Garia ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 aireportua [eu] aireportua ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 adulteriogilea [eu] adulteriogilea ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 zen [eu] zen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 zoritxarra [eu] zoritxarra ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 gaurkotasuna [eu] gaurkotasuna ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 Azpilicueta [eu] Azpilicueta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ