ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 akordeoia [eu] akordeoia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 jarrera [eu] jarrera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 aktorea [eu] aktorea ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2010 utziezinezkoa [eu] utziezinezkoa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2010 Euskadi Ta Askatasuna [eu] Euskadi Ta Askatasuna ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/05/2010 Almonacid de la Sierra [es] Almonacid de la Sierra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Bardallur [es] Bardallur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Calatorao [es] Calatorao ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/05/2010 Chodes [es] Chodes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Épila [es] Épila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 La Muela [es] La Muela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Lucena de Jalón [es] Lucena de Jalón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Lumpiaque [es] Lumpiaque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Morata de Jalón [es] Morata de Jalón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Ricla [es] Ricla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Rueda de Jalón [es] Rueda de Jalón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Santa Cruz de Grío [es] Santa Cruz de Grío ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 Urrea de Jalón [es] Urrea de Jalón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 La Almunia de Doña Godina [es] La Almunia de Doña Godina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 excavado [es] excavado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 catiónicos [es] catiónicos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 tensoactivos [es] tensoactivos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 inflamaciones [es] inflamaciones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 aprecia [es] aprecia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 suavizantes [es] suavizantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2010 expondremos [es] expondremos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2010 garratza [eu] garratza ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/05/2010 Zerba [eu] Zerba ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/05/2010 oliba [eu] oliba ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/05/2010 olioa [eu] olioa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ