ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Portishead [en] Portishead ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Chromeo [en] Chromeo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 anachronism [en] anachronism ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 thieves [en] thieves ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Jessica Tandy [en] Jessica Tandy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 extortionately [en] extortionately ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 libel [en] libel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 phallus [en] phallus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 John Hurt [en] John Hurt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Jonny Lee Miller [en] Jonny Lee Miller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Alan Rickman [en] Alan Rickman ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/07/2008 you [en] you ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 judge [en] judge ਉਚਾਰਨ 10 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ