ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

mbasit

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

mbasit ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 کهانا [ur] کهانا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 محنتی [ur] محنتی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 ٹھوس [ur] ٹھوس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 لواحقین [ur] لواحقین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 مخمصہ [ur] مخمصہ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 جھینگا [ur] جھینگا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 شکن [ur] شکن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 دیکهنا [ur] دیکهنا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 بیٹهنا [ur] بیٹهنا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 توڑنا [ur] توڑنا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 دھکا [ur] دھکا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 دھکا دینا [ur] دھکا دینا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 دوست [ur] دوست ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 کهلاڑی [ur] کهلاڑی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 تھرمس [ur] تھرمس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 پڑهانا [ur] پڑهانا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 قفل [ur] قفل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 اٹھانا [ur] اٹھانا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 پیٹنا [ur] پیٹنا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 تشتری [ur] تشتری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 دکان [ur] دکان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 دوپہر کا کهانا [ur] دوپہر کا کهانا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 رات کا کهانا [ur] رات کا کهانا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 سٹول [ur] سٹول ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 ڈرائیور [ur] ڈرائیور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 سٹیج [ur] سٹیج ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 انتھک [ur] انتھک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 انجینئر [ur] انجینئر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 پچھلا [ur] پچھلا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 پیداوار [ur] پیداوار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ