ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 blogol [hu] blogol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 ajándékoz [hu] ajándékoz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 bukik [hu] bukik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 borzaszt [hu] borzaszt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 csuklik [hu] csuklik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 csökkent [hu] csökkent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2010 csór [hu] csór ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2010 befolyásol [hu] befolyásol ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2010 csíkoz [hu] csíkoz ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2010 csökken [hu] csökken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 borotvál [hu] borotvál ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/12/2009 alszik mint a bunda [hu] alszik mint a bunda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/12/2009 buborékol [hu] buborékol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 bosszant [hu] bosszant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csúszik [hu] csúszik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 bedobja a törülközőt [hu] bedobja a törülközőt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csomagol [hu] csomagol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csoportosít [hu] csoportosít ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 alszik rá egyet [hu] alszik rá egyet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 bekukucskál [hu] bekukucskál ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csütörtököt mond [hu] csütörtököt mond ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csoportosul [hu] csoportosul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 cincog [hu] cincog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 cipel [hu] cipel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csodálkozik [hu] csodálkozik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 ciripel [hu] ciripel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/12/2009 Fülöp [hu] Fülöp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csacsog [hu] csacsog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csönget [hu] csönget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csillapít [hu] csillapít ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ