ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/11/2011 rẻ hơn [vi] rẻ hơn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2011 nhỏ hơn [vi] nhỏ hơn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2011 to hơn [vi] to hơn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2011 lịch [vi] lịch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2011 ở đây [vi] ở đây ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2011 chìa khóa phòng [vi] chìa khóa phòng ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/11/2011 đặt trước [vi] đặt trước ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/11/2011 làm ơn [vi] làm ơn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2011 giấy vệ sinh [vi] giấy vệ sinh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2011 hộ chiếu [vi] hộ chiếu ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2011 hung [vi] hung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 tía [vi] tía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 củ khoai [vi] củ khoai ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2011 li [vi] li ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 nga [vi] nga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 rạch [vi] rạch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 cụ [vi] cụ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 sắc [vi] sắc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 Tiá Tô [vi] Tiá Tô ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 nhựa [vi] nhựa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2011 lưu huỳnh [vi] lưu huỳnh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2011 Trái chanh [vi] Trái chanh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2011 trái ổi [vi] trái ổi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 trái xoài [vi] trái xoài ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2011 trái me [vi] trái me ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 trái mận [vi] trái mận ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 trái bơ [vi] trái bơ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 trái cam [vi] trái cam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 trái quýt [vi] trái quýt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 trái chùm ruột [vi] trái chùm ruột ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ