ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/11/2010 god [en] god ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 allegiance [en] allegiance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 radii [en] radii ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Kristen Wiig [en] Kristen Wiig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 megabyte [en] megabyte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Bono [en] Bono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 phonetic [en] phonetic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 the [en] the ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 naive [en] naive ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 YouTube [en] YouTube ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 rabbit [en] rabbit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 gato [es] gato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] Ross Bagdasarian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Johnny Knoxville [en] Johnny Knoxville ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Sufjan Stevens [en] Sufjan Stevens ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 trekking [en] trekking ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 M. Night Shyamalan [en] M. Night Shyamalan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Habakkuk [en] Habakkuk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Steven Soderbergh [en] Steven Soderbergh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Nahum [en] Nahum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Philemon [en] Philemon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 Scoville [en] Scoville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ