ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

mikaeli

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

mikaeli ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 loioin [fi] loioin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 refugio [fi] refugio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Jon [fi] Jon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 Siljan [fi] Siljan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 lingon [fi] lingon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2019 muren [fi] muren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 kazoo [fi] kazoo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2018 cola [fi] cola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2018 Peter Pan [fi] Peter Pan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 tilavuus [fi] tilavuus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 samankestoinen [fi] samankestoinen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 viikon päästä [fi] viikon päästä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 ukonnuoli [fi] ukonnuoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 painotuore [fi] painotuore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 taustanauru [fi] taustanauru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 kahvitus [fi] kahvitus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 hermomyrkky [fi] hermomyrkky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 nähdä [fi] nähdä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 raakuus [fi] raakuus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 nahkalaukku [fi] nahkalaukku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 Hirvaskangas [fi] Hirvaskangas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 nykyään [fi] nykyään ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 Oiva Toikka [fi] Oiva Toikka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 urheilu [fi] urheilu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 sakea [fi] sakea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 irti [fi] irti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 maitovara [fi] maitovara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 kokematon [fi] kokematon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 ensirakkaus [fi] ensirakkaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/12/2017 yskös [fi] yskös ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ