ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

mikaeli

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

mikaeli ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 kuvastua [fi] kuvastua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 sekarotuinen [fi] sekarotuinen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 poikamainen [fi] poikamainen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 Paasikivi [fi] Paasikivi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 villiviini [fi] villiviini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 paritella [fi] paritella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 kummitustalo [fi] kummitustalo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 Tuomilehto [fi] Tuomilehto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 puolikuulasit [fi] puolikuulasit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 kakuttaa [fi] kakuttaa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 kesytys [fi] kesytys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 kananliha [fi] kananliha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 molempikätinen [fi] molempikätinen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 kaakattaa [fi] kaakattaa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 perinnöllisyys [fi] perinnöllisyys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 itsekriittinen [fi] itsekriittinen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 untuvainen [fi] untuvainen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 istumavaunu [fi] istumavaunu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 alusta alkaen [fi] alusta alkaen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 luuri [fi] luuri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 tyhjin käsin [fi] tyhjin käsin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 kylmäallas [fi] kylmäallas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2017 Jean Sibelius [fi] Jean Sibelius ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2017 taivutusluokka [fi] taivutusluokka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2017 kesytön [fi] kesytön ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2017 Hamina [fi] Hamina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2017 ä [fi] ä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2017 simuloida [fi] simuloida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2017 ylhäisyys [fi] ylhäisyys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2017 remonttimies [fi] remonttimies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ