ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/06/2013 cheese [en] cheese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2013 The Campfire Headphase [en] The Campfire Headphase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2013 Peter Amacher [en] Peter Amacher ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ