ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/05/2013 gelado [pt] gelado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2013 Zurique [pt] Zurique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2013 Solis [pt] Solis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2013 Andrés [pt] Andrés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2013 Flavia [pt] Flavia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2013 Letícia [pt] Letícia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2013 Mario [pt] Mario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2013 Liam [pt] Liam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ