ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 三角學 [zh] 三角學 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 展开新生活 [zh] 展开新生活 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 京九铁路是联系内地与香港的纽带。 [zh] 京九铁路是联系内地与香港的纽带。 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 癩蛤蟆想吃天鵝肉 [zh] 癩蛤蟆想吃天鵝肉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 鸡蛋产量 [zh] 鸡蛋产量 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 他尽管身体不好,仍然坚持工作。 [zh] 他尽管身体不好,仍然坚持工作。 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 我把蜡像当成真人了。 [zh] 我把蜡像当成真人了。 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 在社交媒体上 [zh] 在社交媒体上 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 商业是工农业之间的重要纽带。 [zh] 商业是工农业之间的重要纽带。 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 话不投机 [zh] 话不投机 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 朝鲜半岛无核化 [zh] 朝鲜半岛无核化 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 聚苯乙烯泡沫 [zh] 聚苯乙烯泡沫 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 桌子是随机放的,没有成排排列。 [zh] 桌子是随机放的,没有成排排列。 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 斯拉夫人 [zh] 斯拉夫人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 每逢星期日 [zh] 每逢星期日 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 翔实的材料 [zh] 翔实的材料 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 有什么问题尽管问。需要什么尽管说。 [zh] 有什么问题尽管问。需要什么尽管说。 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 范儿 [zh] 范儿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 乐意之至 [zh] 乐意之至 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 计划泡汤了。 [zh] 计划泡汤了。 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 我们压根儿不同意 [zh] 我们压根儿不同意 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 沙縣小吃 [zh] 沙縣小吃 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 他这样做实出于无奈,你应该谅解。 [zh] 他这样做实出于无奈,你应该谅解。 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 六点一刻 [zh] 六点一刻 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 新闻发言人 [zh] 新闻发言人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 跑偏 [zh] 跑偏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2018 锅碗瓢盆 [zh] 锅碗瓢盆 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 新海峡时报 [zh] 新海峡时报 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 走错 [zh] 走错 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 养护 [zh] 养护 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ