ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 三角學 [zh] 三角學 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 癩蛤蟆想吃天鵝肉 [zh] 癩蛤蟆想吃天鵝肉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 鸡蛋产量 [zh] 鸡蛋产量 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 聚苯乙烯泡沫 [zh] 聚苯乙烯泡沫 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 斯拉夫人 [zh] 斯拉夫人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 每逢星期日 [zh] 每逢星期日 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 翔实的材料 [zh] 翔实的材料 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 范儿 [zh] 范儿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 乐意之至 [zh] 乐意之至 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 沙縣小吃 [zh] 沙縣小吃 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 新闻发言人 [zh] 新闻发言人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 跑偏 [zh] 跑偏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2018 锅碗瓢盆 [zh] 锅碗瓢盆 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 走错 [zh] 走错 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 养护 [zh] 养护 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 居心 [zh] 居心 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 错觉 [zh] 错觉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 参差 [zh] 参差 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2018 方差 [zh] 方差 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2017 壮实 [zh] 壮实 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2017 道观 [zh] 道观 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2017 残次品 [zh] 残次品 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2017 东成西就 [zh] 东成西就 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2017 一代枭雄 [zh] 一代枭雄 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2017 紫电青霜 [zh] 紫电青霜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2017 痛心 [zh] 痛心 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2017 卫生局 [zh] 卫生局 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2017 紅中 [zh] 紅中 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2017 天胡 [zh] 天胡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2017 寡不敌众 [zh] 寡不敌众 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ